rybárska súťaž

„Kežmarský pstruh“ „Memoriál Jána Richtarčíka“

Termín a miesto súťaže: 28. apríla 2024, Kežmarok VN ZLATNÁ

Milí športoví priatelia!

SRZ MO Kežmarok, si Vás dovoľuje pozvať na 17.ročník kombinovaného preteku : prívlač – mucha,
Kežmarský Pstruhspojený so 4 ročníkom Memoriálom Jána Richtarčíka”.

Prosíme o podporu pretekov Vašou účasťou a želáme Vám príjemné športové zážitky.

Výsledky súťaže vo formáte PDF si môžete stiahnúť na tomto odkaze: STIAHNÚŤ TU


Organizačný výbor :

Riaditeľ pretekov :                Olekšák Roman    

Hlavný rozhodca :                Richtarčík Ľuboslav                                                                        

Sektorový rozhodca :           Šilon Martin

Technický vedúci :                Šilon Martin

Bodovacia komisia :             zabezpečí SRZ MO Kežmarok

Prezentácia, losovanie :       zabezpečí SRZ MO Kežmarok


Technické údaje :

 1. 17.ročník Kežmarský Pstruh a 4. ročník Memoriál Jána Richtarčíka
 2. Konaný 28.04.2024, VN – Zlatná
 3. Zraz – prezentácia : 05.30  VN Zlatná Kežmarok
 4. Štartovné : 15 EUR
 5. Pretekári si vylosujú skupinu A alebo B s určenými miestami lovu, pričom si pretekári navzájom rozhodujú
 6. Úhrada štartovného :
 7. Štartovné uhradiť najneskôr do 07.04.2024 na č.ú.:SK91 1111 0000 0066 0820 5052
 8. Do správy pre prijímateľa napísať: KKPaM  plus meno
 9. Variabilný symbol: 280424
 10. V hotovosti   v predajni Ľuboslava Richtarčíka „FOREL“ ,Hlavné námestie 62, 060 01 Kežmarok
 11. Pretekár bude zaregistrovaný až po úhrade štartovného.
 12. Prihláška je záväzná.
 13. Maximálny počet pretekárov je 100 ( uprednostnený sú  členovia MO SRZ Kežmarok)
 14. Dĺžka úsekov 7-9 metrov skupina A a B
 15. Občerstvenie zabezpečené priamo na VN Zlatná.

Informácie o preteku :  Šilon Martin   0911/308287
                                     Dušan Šoltys  0903/639921


Bodovanie preteku :

Chytá sa systémom : chyť – pusť

 1. Najmenšia bodovaná miera ulovenej ryby je : 20 cm
 2. Boduje sa pstruh  potočný a pstruh dúhový ulovený v hlavovej časti
 3. Každá uznaná ryba – 1 bod
 4. Pretekár bez úlovku má poradie podľa počtu prezentovaných pretekárov.
 5. Víťazí pretekár s najmenším súčtom umiestnení. V prípade zhodného súčtu rozhoduje väčší počet ulovených rýb a v prípade ďalšej zhody rozhoduje najväčšia ulovená ryba

Všeobecné ustanovenia:

 1. Pretek je kombinovaný muška – prívlač. Každý pretekár si zvolí spôsob lovu sám. Môže však loviť len na jeden prút, ktorý drží v ruke. Počas preteku môže kedykoľvek zmeniť spôsob lovu (mucha/prívlač).
 2. Pri prezentácii sa pretekár preukáže dokladom o zaplatení ak sa nenachádza na prezenčnej listine štartujúcich pretekároch vystavenej usporiadateľom.
 3. Pretekár musí mať pri sebe podberák a uvoľňovač háčikov.
 4. V každom kole si môže dať pretekár zmerať max. 2  ks ktorékoľvek ulovené ryby. Po skončení kola rozhodca preškrtne voľné riadky v bodovacom preukaze, pretekár ho podpíše a odovzdá rozhodcovi.
 5. Pri love muškárením môžu byť použité na jednom prúte len umelé mušky v počte 3 ks bez obmedzenie veľkosti.
 6. Pri love na prívlač je povolený len na wobler ,blyskáč, plandavka  bez obmedzenia dĺžky.
 7. Zákaz lovu inač ako na muchu a tvrdú nástrahu wobler ,blyskáč, plandavka
 8. Zakázané nástrahy a spôsoby lovu: nymfy, pupy, tvistre, používanie všetkých vodných a suchozemských živočíchov ako nástrahy a ich napodobneniny.
 9. Zákaz brodenia , používanie sbirolína, bubliny, tyrolského drievka a kombinácie viacero nástrah .
 10. Ulovená ryba zakázaným spôsobom sa do ulovených rýb nezapočítava a pri opakovanom porušení pravidiel je okamžitá diskvalifikácia pretekára
 11. Každý pretekár si môže dať zmerať a zapísať dĺžku dvoch ním zvolených úlovkov. Platí pre každé kolo.
 12. Pokyn pre meranie: Pokiaľ chce pretekár hodnotiť ulovenú rybu (bez merania), musí ju podobrať do podberáku a v ňom ukázať rozhodcovi (ktorý ju potvrdí ako hodnotiteľnú) a v podberáku pustiť späť do vody, na rybu sa zbytočne nesiaha a nedáva na zem. Do bodovacieho lístka zapisuje rozhodca každú hodnotiteľnú rybu ako1 kus s uvedením druhu ryby a to vždy na nový riadok. Každý zápis potvrdzujesvojim podpisom pretekár.
 13. Pri meraní sa ryba meria v sieťke podberáku.
 14. Po skončení kola rozhodca preškrtne voľné riadky v bodovacom preukaze, pretekár ho podpíše a odovzdá rozhodcovi.
 15. Pretekár vykonáva pretek na vlastné nebezpečenstvo.

Časový program :

Nedeľa  28. apríla 2024 :   

05:30  –  07:00              Prezentácia – losovanie

07:00  –  07:30              Zahájenie

07:30  –  08:00              Presun na vylosované stanovištia

08:00  –  09:00              1. KOLO – chytá skupina A,  B – rozhoduje

09:00  –  09:20              Presun na stanovištia

09:20  –  10:20              2. KOLO – chytá skupina B,  A – rozhoduje

10:20  –  10:40              Presun na stanovištia

10:40  –  11:40              3. KOLO – chytá skupina A,   B – rozhoduje

11:40  –  13:00              OBED + Presun na stanovištia

13:00  –  14:00              4. KOLO – chytá skupina B,   A – rozhoduje

14:00  –  14.20              Presun na stanovištia

14.20  –  15.20              5. KOLO – chytá skupina A,   B – rozhoduje

15.20  –  15:40              Presun na stanovištia

15:40  –  16:40              6. KOLO – chytá skupina B,   A – rozhoduje

17.00                             Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov


PRAJEME VEĽA ÚSPECHOV A RYBÁRSKYCH ZÁŽITKOV

Výbor SRZ MO Kežmarok

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

FOTOGALÉRIA

Propozície súťaže vo formáte PDF si môžete stiahnúť na tomto odkaze: STIAHNÚŤ TU

Prajeme veľa úspechov a rybárskych zážitkov
Výbor MO SRZ Kežmarok

Naši partneri

Ďakujeme mestu Kežmarok, Thermal Park-u Vrbov za podporu našich aktivít.