Platba členského a povolení na účet

Cenník členských známok a povolení na rybolov pre rok 2023

Varianta 1.

Zaplatíte členské a poprípade povolenia na účet organizácie a pre známku a povolenie si prídete cez stránkové hodiny do konca júna aktuálneho roku. Nezabudnite na termín platenia členského!

Členské a poplatky za povolenia na rybolov je možné platiť na účet organizácie:

SK13 1111 0000 0066 0820 5001

Variabilný symbol: 2023

Plaťte z vlastného účtu, aby sme vedeli, kto platí!

Ak platíte za dieťa, plaťte zvlášť a do správy pripíšte meno a rok narodenia dieťaťa.

DO SPRÁVY PRE PRÍJEMCU JE NUTNÉ
NAPÍSAŤ V SKRATKÁCH, ZA ČO PLATÍTE:

  • cz – členská známka
  • km – miestne kaprové
  • pm – miestne pstruhové
  • kz – zväzové kaprové
  • lm – miestne lipňové

K cene povolení je potrebné prirátať:

  • manipulačný poplatok – 1,00 €
  • poštovné – 4 € /len ak chcete poslať doklady poštou/

Vzor správy pre prijímateľa: czkmkzpm

Varianta 2.

Ak chcete doklady poslať poštou, musíte členský preukaz zaslať poštou na adresu:

SRZ MO, Hlavné námestie 10, 06001 Kežmarok a my vám ho po vybavení pošleme aj
s dokladmi späť.

Pavol Hyclák, tajomník 0903610010