Platba členského a povolení na účet

Varianta 1.

Zaplatíte členské a poprípade povolenia na účet organizácie a pre známku a povolenie si prídete cez stránkové hodiny do konca júna aktuálneho roku. Nezabudnite na termín platenia členského!

Členské a poplatky za povolenia na rybolov je možné platiť na účet organizácie:

SK13 1111 0000 0066 0820 5001

Variabilný symbol: 2024

Plaťte z vlastného účtu, aby sme vedeli, kto platí!

DO SPRÁVY PRE PRÍJEMCU JE NUTNÉ
NAPÍSAŤ V SKRATKÁCH, ZA ČO PLATÍTE:

  • cz – členská známka
  • km – miestne kaprové
  • pm – miestne pstruhové
  • kz – zväzové kaprové
  • lm – miestne lipňové

K cene povolení je potrebné prirátať:

  • manipulačný poplatok – 2,00 €
  • poštovné – 4 € /len ak chcete poslať doklady poštou/

Vzor správy pre prijímateľa: cz km kz pm

Varianta 2.

Ak chcete doklady poslať poštou, musíte členský preukaz zaslať poštou na adresu:

SRZ MO, Hlavné námestie 180/10, 060 01 Kežmarok a my vám ho po vybavení pošleme aj
s dokladmi späť.

Daniel Soltys – 0903 987 045

Martin Šilon – 0911 308 287

Naši partneri

Ďakujeme mestu Kežmarok, Thermal Park-u Vrbov za podporu našich aktivít.