Na základe uznesenia č.1/2024 z Riadnej členskej schôdze konanej dňa 9.marca 2024 bola dňa 7.5.2024 podpísaná zmluva o vykonaní auditu v spoločnosti

SALMOTHERM-Invest s.r.o.


Dňa 9.mája bola e-mailom odoslaná oficiálna požiadavka spoločníka SRZ MO Kežmarok konateľovi Salmotherm-Invest s.r.o. Ing. Romanovi Olekšákovi o zabezpečenie potrebných dokladov s termínom dodania do 31.5.2024


Zoznam požiadaviek k Due diligence /audit/:


Kontrolný deň 18.máj 2024 /dňa 18.5.2024 prebehla kontrola technického stavu detského bazéna a prípravy na letnú sezónu členmi výboru/


21.máj 2024 /Opätovne zaslaný e-mail konateľom za SRZ MO Kežmarok/


Naši partneri

Ďakujeme mestu Kežmarok, Thermal Park-u Vrbov za podporu našich aktivít.