Revíry s charakterom vody – PSTRUHOVÁ

Revír č.: 4-0100-4-1 Biela voda

Od ústia potoka po hranicu TANAP-u.

Revír č.: 4-0340-4-1 Čierny potok

Od ústia potoka po hranicu TANAP-u a potok Rakúsy od ústia po pramene.

Revír č.: 4-0610-4-1 Holumnický potok

Od ústia potoka pri obci Podolínec po hranicu vojenského obvodu Javorina nad obcou Ihľany.

Revír č.: 4-1330-4-1 Ľubický potok

Od ústia potoka po hranicu vojenského obvodu Javorina. Revírne číslo platí aj pre Tvarožnianský potok, ktorý je jeho prítokom.

Revír č.: 4-1990-4-1 Poprad č. 6a

Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Čierna voda v obci Spišská Belá časť Strážky po ústie vlásočnice naproti ČOV Kežmarok.

Revír č.: 4-1991-4-4 Poprad č. 6b

(revír s režimom bez privlastnenia si úlovku)
Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia vlásočnice naproti ČOV v Kežmarku po lavičku pre peších pri budove pobočky poisťovne Allianz na ulici Dr. Alexandra v Kežmarku.

Revír č.: 4-1992-4-1 Poprad č. 6c

Čiastkové povodie rieky Poprad od lavičky pre peších pri budove pobočky poisťovne Allianz na ulici Dr. Alexandra v Kežmarku po hať v obci Veľká Lomnica.

Revír č.: 4-2320-4-1 Slavkovský potok

Od ústia potoka po hranicu TANAP-u.

Revír č.: 4-2880-4-1 Toporecký potok

Od ústia potoka po pramene a Podhoranský potok od ústia po pramene.

Revír č.: 4-3601-4-1 VN MLYNČEKY č. 2

Vodná plocha nádrže o rozlohe 4,05 ha pri obci Mlynčeky.

Revír č.: 4-4050-4-1 VN Zlatná

Vodná plocha nádrže o rozlohe 6,0 ha pri meste Kežmarok.

Revír č.: 4-4070-4-1 Vojňanský potok

Od ústia potoka po pramene.

Naši partneri

Ďakujeme mestu Kežmarok, Thermal Park-u Vrbov za podporu našich aktivít.