MUDr. Martin Vorobeľ príspevok- zarybnenie „Hlavátka“ 2024200,-EUR

Ďakujeme

Naši partneri

Ďakujeme mestu Kežmarok, Thermal Park-u Vrbov za podporu našich aktivít.