Revíry s charakterom vody – LIPŇOVÁ

Revír č.: 4-1970-6-1 Poprad č. 4

(revír s výskytom hlavátky podunajskej)
Čiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta pri obci Holumnica po ústie potoka Biela pri obci Bušovce.

Naši partneri

Ďakujeme mestu Kežmarok, Thermal Park-u Vrbov za podporu našich aktivít.