kancelaria@mosrzkezmarok.sk +421 903 610 010
Tlačivo
01. prihláška a súhlas / (pdf) Stiahnuť tlačivo
02. prihláška do 18 rokov / (pdf) Stiahnuť tlačivo
03. prihláška do rybárskeho krúžku pre deti vo veku od 6 do 14 rokov / (pdf) Stiahnuť tlačivo
04. žiadosť o vydanie povolenia na rybolov pre deti od 3-6 rokov / (pdf) Stiahnuť tlačivo
05. žiadost o prerušenie členstva v SRZ / (pdf) Stiahnuť tlačivo
06. žiadosť o prestup člena k MO Kežmarok / (pdf) Stiahnuť tlačivo
07. potvrdenie k žiadosti o prestup člena MO Kežmarok k inej základnej organizacii / (pdf) Stiahnuť tlačivo