Brigáda 13.04.2024

Brigáda VN Vrbov 18.5.202418.05.2024
Brigáda VN Vrbov 13.4.202413.04.2024brigáda ukončená
Brigáda VN Vrbov 15.4.202315.4.2023brigáda ukončená
Brigáda VN Vrbov 29.4.2023 29.4.2023brigáda ukončená
Brigáda VN Žakovce 13.5.2023 13.5.2023brigáda ukončená
Brigáda VN Vrbov VN č.1, 3.6.2023 3.6.2023brigáda ukončená
Brigáda 17. jún 2023 „KEMPING“17.6.2023brigáda ukončená
Brigáda 21. október 2023 „KEMPING“21.10.2023brigáda ukončená

Člen, ktorý bude mať záujem o účasť na poriadanej brigáde, sa musí na oznámený termín konania brigády vopred prihlásiť telefonicky, alebo elektronicky pomocou formulára „Prihlásiť na brigádu“

Maroš GURA 0905 208 073

Martin ŠILON 0911 308 287


Prijatím uznesenia z výročnej členskej schôdze bola členom ustanovená povinnosť odpracovania brigád v danom rozsahu:

Členovia:

  • muži vo veku 18 – 62 rokov        10 hodín
  • muži vo veku 62 – 65 rokov          5 hodín
  • muži nad 65 rokov a ŤZP            oslobodení
  • ženy vo veku 18 – 50 rokov           5 hodín
  • ženy nad 50 rokov a ŤZP            oslobodení
  • novoprijatí členovia bez rozdielu veku a pohlavia  v 1. roku   15 hodín

Brigádnická činnosť sa bude vykonávať v daných mesiacoch nasledovne:

         – v jarnom období v  mesiacoch – marec, apríl, máj a jún

         – v jesennom období – september a október

Pre odpracovanie brigádnických hodín na základe Plánu brigád zorganizované spoločné brigády členov, ktoré sa v priebehu roka uskutočnia v 11 stanovených termínoch. Oznam a organizačné usmernenie k poriadanej brigádnickej akcii bude zverejnený formou vývesky v informačnej skrinke na rybárskom dome, Hlavné námestie 10, Kežmarok a na internetovej stránke www.mosrzkezmarok.sk

Spoločné brigády členov sa budú organizovať len do 31. októbra, preto každý člen je povinný mať do uvedeného termínu odpracované brigády v plnom stanovenom rozsahu na daný rok ( podľa vekových kategórií ), alebo mať vykonanú jej finančnú úhradu vo forme príspevku na zarybnenie v čiastke 7,00 €, prijatím uznesením výročnej členskej schôdze.

Dočasne oslobodení od povinných brigád sú len ťažko zdravotne postihnutí členovia, na základe predloženia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S.

Členovia, ktorí sa zúčastňujú brigád musia byť na tieto brigády aj náležite oblečení a pripravení ( čižmy, vysoké čižmy, hrable a iné požadované pracovné náradie), inak si nebudú povinnú brigádu môcť odpracovať.

V prípade, ak člen neodpracuje stanovený počet brigádnických hodín a do konca kalendárneho roka nevykoná úhradu za neodpracované brigádnické hodiny, bude táto skutočnosť v zmysle Stanov SRZ posudzovaná  ako nesplnenie si základných členských povinností a členovi nebude vydané povolenie na rybolov pre nasledujúci rok.


Naši partneri

Ďakujeme mestu Kežmarok, Thermal Park-u Vrbov za podporu našich aktivít.