„Kežmarská Zlatná“Muškárske pohárové preteky.

KEŽMARSKÁ ZLATNÁ 19. ROČNÍK

Milí športoví priatelia!

Prosíme o podporu pretekov Vašou účasťou a želáme Vám príjemné športové zážitky.

Výsledky súťaže vo formáte PDF si môžete stiahnúť na tomto odkaze: STIAHNÚŤ TU


ORGANIZAĆNÝ  VÝBOR

 • Garant rady :                    Leibitzer Michal
 • Riaditeľ preteku :             Olekšák Roman
 • Hlavný rozhodca :            Leibitzerová   Janka
 • Technický vedúci :            Šoltýs Dušan
 • Sektoroví rozhodcovia     Šilon Martin
 • Bodovacia komisia :         Vida Róbert
 • Prezentácia :                     Olekšáková A.
 • Zdravotný dozor :             112

TECHNICKÉ  ÚDAJE

 1. 19 .ročník Kežmarská Zlatná – LRU-muška
 2. Koná sa 20. – 21. 04. 2024  na   VN Zlatná.
 3. Zraz pretekárov rybník Zlatná v hájovni.
 4. Výskyt rýb : Pstruh potočný, pstruh dúhový, sivoň
 5. Bodované ryby :Podľa  pravidiel LRU-mucha
 6. Štartovné 30,-€
 7. Občerstvenie zabezpečené priamo na rybníku

 • Registrovaní pretekári -prihlášky zaslať e-mailom: srzkksport@gmail.com  
 • Štartovné musí byť uhradené najneskôr do 24.03.2024 na č.ú.: SK91 1111 0000 0066 0820 5052
 • Pretekár bude zaregistrovaný až po úhrade štartovného !!!
 • Po tomto termíne nebudú registrovaní pretekári uprednostňovaní .
 • Pre ďalších záujemcov o pretek je dátum uzávierky prihlášok  a úhrada štartovného do 16.04.2024.
 • V správe pre adresáta uviesť čitateľne mená súťažiacich.
 • Cena pretekára, ktorý sa nezúčastní vyhodnotenia, prepadá usporiadateľovi.
 • Nahlásený pretekár, ktorý neoznámi neúčasť do 17.4.2024 stráca nárok na vrátenie štartovného.

ČASOVÝ ROZPIS  PRETEKOV

Sobota – 20.04.2024

05:30 – 07:00                  Prezentácia – losovanie

07:00 – 07:15                  Zahájenie

07:15 – 07:45                  Presun na vylosované stanovištia

07:45 – 08:45                  1. KOLO – chytá skupina A,  B – rozhoduje

08:45 – 09:15                  Presun na stanovištia

09:15 – 10:15                  2. KOLO – chytá skupina B,  A – rozhoduje

10:15 – 10:45                  Presun na stanovištia

10:45 – 11:45                  3. KOLO – chytá skupina A,   B – rozhoduje

11:45 – 13:00                  O B E D

13:00 – 13:30                  Presun na stanovištia

13:30 – 14:30                  4. KOLO – chytá skupina B,   A – rozhoduje

14:30 – 15:00                  Presun na stanovištia

15:00 – 16:00                  5. KOLO – chytá skupina A,   B – rozhoduje

16:00 – 16:30                  Presun na stanovištia

16:30 – 17:30                  6. KOLO – chytá skupina B,   A – rozhoduje

Nedeľa –21.04.2024

07:00 – 07:30                  Rozdávanie bodovacích preukazov

07:30 – 08:00                  Presun na stanovištia

08:00 – 09:00                  7. KOLO – chytá skupina A,  B – rozhoduje

09:00 – 09:30                  Presun na stanovištia

09:30 – 10:30                  8. KOLO – chytá skupina B,   A – rozhoduje

10:30 – 11:00                  Presun na stanovištia

11:00 – 12:00                  9. KOLO – chytá skupina A,  B – rozhoduje

12:00 – 12:30                  Presun na stanovištia

12:30 – 13:30                  10. KOLO – chytá skupina B,   A – rozhoduje

13:30 – 15:00                  O B E D, Spracovanie a vyhodnotenie výsledkovVŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tréning na vytýčenej trati nie je možný.

Preteká sa oba dni / 20. a 21. 04. 2024 / podľa  pravidiel LRU-M a jeho modifikácii.pre  r. 2024 spôsobom,, Bodovanie úlovkov bez merania úlovkov“

Každý pretekár si môže dať zmerať a zapísať dĺžku prvej platnej ryby a ďalšej pretekárom zvolenej platnej ryby. Platí pre každé kolo

POZOR!!!  Podberák môže byť použitý do dĺžky 3m.

Výsledok pretekára bude hodnotený súčtom umiestnení z obidvoch dní.

Dĺžka štandov od 5 do 7 metrov, skupina A a B

Pretekár vykonáva pretek na vlastné nebezpečenstvo.

Preteká sa za každého počasia. Prípade búrky sa bude postupovať podľa súťažných pravidiel LRU-M

Maximálny počet pretekárov je 140

Ubytovanie : Ubytovňa Viola : 0903 532 556 p.Petak,

Ubytovňa Pali: 0911 635 343, 0911 635 370

Najúspešnejší pretekári budú odmenení hodnotnými cenami.

Po ukončení posledného kola v sobotu 20.4.- prísny zákaz vstupu na trať.

Informácie o preteku podá Šoltýs Dušan, +421 903 639 921

                                            Šilon Martin, +421 911 308 287            

Prajeme veľa úspechov a rybárskych zážitkov

Výbor MO SRZ Kežmarok

                         

FOTOGALÉRIA

Propozície súťaže vo formáte PDF si môžete stiahnúť na tomto odkaze: STIAHNÚŤ TU

Prajeme veľa úspechov a rybárskych zážitkov
Výbor MO SRZ Kežmarok

Naši partneri

Ďakujeme mestu Kežmarok, Thermal Park-u Vrbov za podporu našich aktivít.