Kaprové boiliesové preteky„Žakovský kapor“

Milí športoví priatelia!

SRZ MO Kežmarok, si Vás dovoľuje pozvať na 8.ročník súťaže pod názvom „ ŽAKOVSKÝ KAPOR “.

Prosíme o podporu pretekov Vašou účasťou a želáme Vám príjemné športové zážitky.


Propozície súťaže vo formáte PDF si môžete stiahnúť na tomto odkaze: pripravujeme

Výsledky súťaže vo formáte PDF si môžete stiahnúť na tomto odkaze: 

Prajeme veľa úspechov a rybárskych zážitkov
Výbor MO SRZ Kežmarok

Naši partneri

Ďakujeme mestu Kežmarok, Thermal Park-u Vrbov za podporu našich aktivít.