Detské rybárske preteky „Memoriál Františka Cigala“


Termín a miesto súťaže: 18. mája 2024 VN Vrbov č.1

Milí športoví priatelia!

SRZ MO Kežmarok si Vás dovoľuje pozvať na 4. ročník detských rybárskych pretekov „Memoriál Františka Cigala“

Prosíme o podporu pretekov Vašou účasťou a želáme Vám príjemné športové zážitky. 1. Miesto konania: VN Vrbov č.1    revír: kaprový – lovný  4-3930-1-1
 2. Revír: Vodná plocha nádrže o rozlohe 13,5 ha pri obci Vrbov
 3. Termín konania: 18.05.2024
 4. Pretekári: deti od  6 do 15 rokov, podmienkou je platný členský preukaz !!!
 5. Povolený spôsob lovu: položená a plávaná

Organizačné pokyny:

 • každý detský pretekár môže pretekať  s plnoletou osobou (pomocníkom),
 • plnoletá osoba (pomocník) môže pretekárovi pomáhať pri naväzovaní udice, háčikov, príprave a kŕmení rýb na lovnom mieste,
 • plnoletá osoba (pomocník) môže pretekárovi pomáhať pri zdolávaní rýb (len pri podberaní ulovenej ryby a pri následnom zasakovaní ulovenej ryby),
 • plnoletá osoba (pomocník) nesmie detskému pretekárovi pomáhať pri nahadzovaní,
 • plnoletá osoba (pomocník) nesmie vyťahovať návnadu alebo zdolávať rybu.

Technické pokyny:

 • Povolené rybolovné techniky: plávaná/ položená (na ťažko)/feeder
 • Súťažiaci musia loviť na jednu udicu a jeden náväzec, ostatné spôsoby lovu sú zakázané.
 • Povinná výbava: podberák, uvoľňovač háčikov (peán), meradlo (meter), podložka,sieťka (sak) na uchovávanie úlovkov.

Všeobecné ustanovenia:

Každý pretekár je povinný do 05.05.2024 nahlásiť svoju účasť na pretekoch osobne u vedúcich krúžku alebo tel. 0905 155 052.  Je nutné aby si detský pretekár na preteky so sebou priniesol kartičku poistenca. Za pretekára do 15. rokov zodpovedá plnoletá osoba (pomocník). Obed pre detských pretekárov zabezpečí MO SRZ Kežmarok (rodinní príslušníci si môžu zakúpiť občerstvenie a obed v bufete). Počas preteku môže loviaci opustiť svoje stanovište len na „nevyhnutnú“ dobu, a to len za účelom konzumácie stravy alebo občerstvenia a použitia WC.


Systém hodnotenia:

 • Kapor, amur, karas, šťuka, sumec, zubáč, úhor, lieň, pstruh, ostatná ryba. 1kg = 1.bod.(napr. 3,45 kg ryby = 3,45 bodu )
 • Víťazí pretekár s celkovým najväčším súčtom bodov. Pri celkovej rovnosti bodov víťazí pretekár s celkovým najväčším počtom ulovených rýb.

Časový rozpis pretekov:

07.00 – 08.00     prezentácia, losovanie

08.00 – 08.30     nástup pretekárov, otvorenie pretekov 

08.30 – 09.00    presun na vylosované stanovištia a kŕmenie

09.00                 začiatok preteku

10.00                 prvé váženie úlovkov

11.00                 druhé váženie úlovkov

12.00                 tretie váženie úlovkov

13.00                 koniec preteku a váženie úlovkov

13.00 – 14.00     obed

14.00                 vyhlásenie výsledkov


 • Signál: Zahájenie aukončenie pretekov bude signalizované trúbením alebo výstrelom.
 • Zaobchádzanie s rybou: Pri zdolávaní musí byť ryba podobratá podberákom a šetrne zasakovaná. Privlastnené / zasakované ryby je zakázané vymieňať a darovať. Pri ulovení lososovitej ryby je pretekár ihneď povinný oznámiť túto skutočnosť rozhodcovi, ktorý rybu odváži / zmeria a zapíše do bodovacieho preukazu a pusti späť do vody ( lososovité ryby sa nebudú zasakovávať ).
 • Správanie sa pretekárov:Každý pretekár sa musí správať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo svojom okolí počas preteku musí udržiavať poriadok a čistotu. Za konanie účastníka preteku sú zodpovední prítomní pomocníci – plnoleté osoby.
 • Počas preteku a v čase váženia/merania úlovkov, môže ktorýkoľvek pretekár vzniesť protest voči porušeniu týchto propozícii. V prípade zistenia neoprávnenosti podaného protestu, bude pretekár diskvalifikovaný.

Informácie:       EdvinVeselovský – 0905 219282 – vedúci krúžku, hospodár MO

                          Norbert Scholtz – 0905 155 052 – vedúci krúžku

                          František Karolyi – 0907 155 449 – vedúci krúžku, člen kontrolnej komisie

                          Daniel Soltys – 0903 987 045 – tajomník MO

                          Ján Oriabinec – 0905 264 183 – člen výboru

Prajeme veľa úspechov a rybárskych zážitkov výbor MO SRZ Kežmarok 

„Petrov zdar

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:

FOTOGALÉRIA:


Propozície súťaže vo formáte PDF si môžete stiahnúť na tomto odkaze: STIAHNÚ Ť TU

Výsledky súťaže vo formáte PDF si môžete stiahnúť na tomto odkaze: 

Prajeme veľa úspechov a rybárskych zážitkov
Výbor MO SRZ Kežmarok

Naši partneri

Ďakujeme mestu Kežmarok, Thermal Park-u Vrbov za podporu našich aktivít.