rybárska súťaž

KEŽMARSKÁ ZLATNÁ 18. ročník /pretek ukončený/

Termín súťaže: 22. – 23. apríla 2023, Kežmarok ZLATNÁ

Milí športoví priatelia!

Dovoľujem si Vás pozvať na „Kežmarskú Zlatnú“, na 18. ročník jazerného muškárenia. Želáme Vám príjemný pobyt v našom meste.

Prosíme o podporu pretekov Vašou účasťou a želáme Vám príjemné športové zážitky.


ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Garant rady : Leibitzer Michal
Riaditeľ preteku : Olekšák Roman
Hlavný rozhodca : Leibitzerová Janka
Technický vedúci : Šoltýs Dušan
Sektoroví rozhodcovia Šilon Martin
Bodovacia komisia : Vida Róbert
Prezentácia : Olekšáková A.
Zdravotný dozor : 112


TECHNICKÉ ÚDAJE:

18 .ročník Kežmarská Zlatná – LRU-mucha

Koná sa 22. – 23. 04. 2023 na VN Zlatná.

Zraz pretekárov rybník Zlatná v hájovni.

Výskyt rýb : Pstruh potočný, pstruh dúhový, sivoň

Bodované ryby :Podľa pravidiel LRU-mucha

Štartovné 30,-€

Občerstvenie zabezpečené priamo na rybníku.


Registrovaní pretekári -prihlášky zaslať e-mailom. Štartovné musí byť uhradené najneskôr do 24.03.2023 na č.ú.: SK91 1111 0000 0066 0820 5052 , alebo poukážkou na adresu : Šoltýs Dušan, Jána Chalúpku 12, 060 01 Kežmarok.email: srzkksport@gmail.com Pretekár bude zaregistrovaný až po úhrade štartovného !!!

Po tomto termíne nebudú registrovaní pretekári uprednostňovaní .Pre ďalších záujemcov o pretek je dátum uzávierky prihlášok a úhrada štartovného do 19.04.2023. V správe pre adresáta uviesť čitateľne mená súťažiacich. Cena pretekára, ktorý sa nezúčastní vyhodnotenia, prepadá usporiadateľovi. Nahlásený pretekár, ktorý neoznámi neúčasť do 19.4.2023 stráca nárok na vrátenie štartovného.


ČASOVÝ ROZPIS PRETEKOV:


Sobota – 22.04.2023
05:30 – 07:00 Prezentácia – losovanie
07:00 – 07:15 Zahájenie
07:15 – 07:45 Presun na vylosované stanovištia
07:45 – 08:45 1. KOLO – chytá skupina A, B – rozhoduje
08:45 – 09:15 Presun na stanovištia
09:15 – 10:15 2. KOLO – chytá skupina B, A – rozhoduje
10:15 – 10:45 Presun na stanovištia
10:45 – 11:45 3. KOLO – chytá skupina A, B – rozhoduje
11:45 – 13:00 O B E D
13:00 – 13:30 Presun na stanovištia
13:30 – 14:30 4. KOLO – chytá skupina B, A – rozhoduje
14:30 – 15:00 Presun na stanovištia
15:00 – 16:00 5. KOLO – chytá skupina A, B – rozhoduje
16:00 – 16:30 Presun na stanovištia
16:30 – 17:30 6. KOLO – chytá skupina B, A – rozhoduje


Nedeľa – 23.04.2023
07:00 – 07:30 Rozdávanie bodovacích preukazov
07:30 – 08:00 Presun na stanovištia
08:00 – 09:00 7. KOLO – chytá skupina A, B – rozhoduje
09:00 – 09:30 Presun na stanovištia
09:30 – 10:30 8. KOLO – chytá skupina B, A – rozhoduje
10:30 – 11:00 Presun na stanovištia
11:00 – 12:00 9. KOLO – chytá skupina A, B – rozhoduje
12:00 – 12:30 Presun na stanovištia
12:30 – 13:30 10. KOLO – chytá skupina B, A – rozhoduje
13:30 – 15:00 O B E D, Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Tréning na vytýčenej trati nie je možný.

Preteká sa oba dni / 22. a 23. 04. 2023 / podľa pravidiel LRU-M a jeho modifikácii pre r. 2023 spôsobom ,,Bodovanie
úlovkov bez merania úlovkov“
Každý pretekár si môže dať zmerať a zapísať dĺžku prvej platnej ryby a ďalšej
pretekárom zvolenej platnej ryby.Platí pre každé kolo
POZOR!!! Podberák môže byť použitý do dĺžky 3m.
Výsledok pretekára bude hodnotený súčtom umiestnení z obidvoch dní.
Dĺžka štandardov od 5 do 7 metrov, skupina A a B
Pretekár vykonáva pretek na vlastné nebezpečenstvo.
Preteká sa za každého počasia. Prípade búrky sa bude postupovať podľa súťažných pravidiel LRU-M
Maximálny počet pretekárov je 140
Ubytovanie :Ubytovňa Viola : 0903/532556 p.Petak, Ubytovňa Pali 0911 635343,0911 635370- Kežmarok
Najúspešnejší pretekári budú odmenení hodnotnými cenami.
Po ukončení posledného kola v sobotu 22.4.- prísny zákaz vstupu na trať.
Informácie o preteku podá:

Šoltýs Dušan, +421 903 639 921
Šilon Martin +421 911 308 287


Propozície súťaže vo formáte PDF si môžete stiahnúť na tomto odkaze: STIAHNÚŤ PDF

Výsledky súťaže vo formáte PDF si môžete stiahnúť na tomto odkaze: STIAHNÚŤ PDF

Prajeme veľa úspechov a rybárskych zážitkov
Výbor MO SRZ Kežmarok

Naši partneri

Ďakujeme mestu Kežmarok, Thermal Park-u Vrbov za podporu našich aktivít.