rybárska súťaž

Kežmarský pstruh a Memoriál Jána Richtarčíka /pretek ukončený/

Termín a miesto súťaže: 16. apríla 2023, Kežmarok VN ZLATNÁ

Milí športoví priatelia!

SRZ MO Kežmarok, si Vás dovoľuje pozvať na 16.ročník kombinovaného preteku : prívlač – mucha,
Kežmarský Pstruhspojený s 3 ročníkom Memoriálom Jána Richtarčíka”.

Prosíme o podporu pretekov Vašou účasťou a želáme Vám príjemné športové zážitky.


Organizačný výbor :
Riaditeľ pretekov : Olekšák Roman
Hlavný rozhodca : Richtarčík Ľuboslav
Sektorový rozhodca : Šilon Martin
Technický vedúci : Šilon Martin
Bodovacia komisia : zabezpečí SRZ MO Kežmarok
Prezentácia, losovanie : zabezpečí SRZ MO Kežmarok


Technické údaje :
1) 16.ročník Kežmarský Pstruh a 3 ročník Memoriál Jána Richtarčíka
2) Konaný 16.04.2023, VN – Zlatná
3) Zraz – prezentácia : 05.30 VN Zlatná Kežmarok
4) Výskyt rýb : PP, PD,
5) Štartovné : 15 EUR
6) Pretekári si vylosujú skupinu A alebo B s určenými miestami lovu, pričom si pretekári navzájom
rozhodujú
7) Občerstvenie zabezpečené priamo na VN Zlatná.
Prihlášky zaslať na email: srzkksport@gmail.com. Do správy pre prijímateľa napísať: Štartovné –
Kežmarský Pstruh s Memoriál Jána Richtarčíka, a mená prihlásených. Prihláška je záväzná. Štartovné
musí byť uhradené najneskôr do 01.04.2023 na č.ú.:SK91 1111 0000 0066 0820 5052 vypísaním mien
pretekárov alebo v predajni Ľuboslava Richtarčíka-Rybárske potreby FOREL ,Hlavné námestie 62,
060 01 Kežmarok
8) Pretekár bude zaregistrovaný až po úhrade štartovného.
9) Maximálny počet pretekárov je 100 ( uprednostnený sú členovia MO SRZ Kežmarok)
10) Dĺžka úsekov 7-9 metrov skupina A a B
11) Informácie o preteku podá :

Šilon Martin 0911 308 287
Dušan Šoltys 0903 639 921
Ľuboslav Richtarčík- Rybárske potreby „FOREL“ 0904 377 785


Bodovanie preteku :
Chytá sa systémom : chyť – pusť
1) Najmenšia bodovaná miera ulovenej ryby je : 20 cm
2) Boduje sa pstruh potočný ,pstruh dúhový ulovené v hlavovej časti
3) Každá uznaná ryba – 1 bod
4) V prípade rovnosti bodov rozhoduje väčšia dĺžka ulovenej ryby.
5) Pretekár bez úlovku má poradie podľa počtu prezentovaných pretekárov.
6) Víťazí pretekár s najmenším súčtom umiestnení. V prípade zhodného súčtu rozhoduje väčší počet
ulovených rýb a prípade ďalšej zhody rozhoduje najväčšia ulovená ryba


Všeobecné ustanovenia:
1) Pretek je kombinovaný muška – prívlač. Každý pretekár si zvolí spôsob lovu sám. Môže však loviť len na jeden prút, ktorý drží v ruke. Počas preteku môže kedykoľvek zmeniť spôsob lovu (mucha/prívlač).
2) Pri prezentácii sa pretekár preukáže dokladom o zaplatení ak sa nenachádza na prezenčnej listine
štartujúcich pretekároch vystavenej usporiadateľom.
3) Pretekár musí mať pri sebe podberák a uvoľňovač háčikov.
4) V každom kole si môže dať pretekár zmerať max. 2 ks ktorékoľvek ulovené ryby. Po skončení kola
rozhodca preškrtne voľné riadky v bodovacom preukaze, pretekár ho podpíše a odovzdá rozhodcovi.
5) Pri love muškárením môžu byť použité na jednom prúte len umelé mušky v počte 3 ks bez obmedzenie veľkosti.
6) Pri love na prívlač je povolený len na Wobler ,blyskáč, plandavka) bez obmedzenia dĺžky.

7) Zákaz lovu inač ako na muchu a tvrdú nástrahu Wobler ,blyskáč, plandavka
8) Zakázané nástrahy a spôsoby lovu: nymfy, pupy, tvistre, používanie všetkých vodných a suchozemských živočíchov ako nástrahy a ich napodobneniny . Zákaz brodenia , používanie sbirolína , bubliny tyrolského drievka a kombinácie viacero nástrah .
9) Ulovená ryba zakázaným spôsobom sa do ulovených rýb nezapočítava a pri opakovanom porušení
pravidiel je okamžitá diskvalifikácia pretekára
10)„Bodovanie úlovkov bez merania úlovkov“. Každý pretekár si môže dať zmerať a zapísať dĺžku dvoch ním zvolených úlovkov. Platí pre každé kolo. Pokyn pre meranie: Pokiaľ chce pretekár hodnotiť ulovenú rybu (bez merania), musí ju podobrať do podberáku a v ňom ukázať rozhodcovi (ktorý ju potvrdí ako hodnotiteľnú) a v podberáku pustiť späť do vody, na rybu sa zbytočne nesiaha a nedáva na zem. Do bodovacieho lístka zapisuje rozhodca každú hodnotiteľnú rybu ako1 kus s uvedením druhu ryby a to vždy na nový riadok. Každý zápis potvrdzuje svojim podpisom pretekár. Pri meraní sa ryba meria v sieťke podberáku. Po skončení kola rozhodca preškrtne voľné riadky v bodovacom preukaze, pretekár ho podpíše a odovzdá rozhodcovi.
11) Pretekár vykonáva pretek na vlastné nebezpečenstvo.


Časový program :
Nedeľa 16. apríla 2023 :
05:30 – 07:00 Prezentácia – losovanie
07:00 – 07:30 Zahájenie
07:30 – 08:00 Presun na vylosované stanovištia
08:00 – 09:00 1. KOLO – chytá skupina A, B – rozhoduje
09:00 – 09:20 Presun na stanovištia
09:20 – 10:20 2. KOLO – chytá skupina B, A -rozhoduje
10:20 – 10:40 Presun na stanovištia
10:40 – 11:40 3. KOLO – chytá skupina A, B – rozhoduje
11:40 – 13:00 Prestávka + Presun na stanovištia
13:00 – 14:00 4. KOLO – chytá skupina B, A – rozhoduje
14:00 – 14.20 Presun na stanovištia
14.20 – 15.20 5. KOLO – chytá skupina A, B – rozhoduje
15.20 – 15:40 Presun na stanovištia
15:40 – 16:40 6. KOLO – chytá skupina B, A – rozhoduje
17.00 Spracovanie a vyhodnotenie výsledkovPropozície súťaže vo formáte PDF si môžete stiahnúť na tomto odkaze: STIAHNÚŤ PDF

Výsledky súťaže vo formáte PDF si môžete stiahnúť na tomto odkaze: STIAHNÚŤ PDF

GRATULUJEME

Naši partneri

Ďakujeme mestu Kežmarok, Thermal Park-u Vrbov za podporu našich aktivít.