rybárska súťaž

Detské rybárske preteky „Memoriál Františka Cigala“ /pretek ukončený/

Termín a miesto súťaže: 20. mája 2023,VN Vrbov č.1

Milí športoví priatelia!

SRZ MO Kežmarok si Vás dovoľuje pozvať na 3. ročník detských rybárskych pretekov „Memoriál Františka Cigala“

Prosíme o podporu pretekov Vašou účasťou a želáme Vám príjemné športové zážitky.Organizátor: SRZ MO Kežmarok
Riaditeľ preteku: Pavol Hurčala
Hlavný rozhodca: Martin Šilon
Bodovacia komisia: EdvinVeselovský, František Karolyi
Sektorový rozhodcovia: Norbert Scholtz, Mgr. Bc.Marián Frankovič, Michal Macko, Ján Oriabinec
Zdravotný dozor: Mgr. Mária Veselovská


Miesto konania: VN Vrbov č.1 revír: kaprový – lovný 4-3930-1-1
Revír: Vodná plocha nádrže o rozlohe 13,5 ha pri obci Vrbov
Termín konania: 20.05.2023
Pretekári: deti od 6 do 15 rokov
Povolený spôsob lovu: položená a plávaná


Organizačné pokyny:

 • – každý detský pretekár môže pretekať s plnoletou osobou (pomocníkom),
 • – plnoletá osoba (pomocník) môže pretekárovi pomáhať pri naväzovaní udice, háčikov, príprave a kŕmení rýb na lovnom mieste,
 • – plnoletá osoba (pomocník) môže pretekárovi pomáhať pri zdolávaní rýb
 • (len pri podberaní ulovenej ryby a pri následnom zasakovaní ulovenej ryby),
 • – plnoletá osoba (pomocník) nesmie detskému pretekárovi pomáhať pri nahadzovaní,
 • – plnoletá osoba (pomocník) nesmie vyťahovať návnadu alebo zdolávať rybu.
 • Technické pokyny:
 • povolené rybolovné techniky: – plávaná
 • položená (na ťažko)
 • feeder
  Súťažiaci musia loviť na jednu udicu a jeden náväzec, ostatné spôsoby lovu sú zakázané.
  Povinná výbava: podberák, uvoľňovač háčikov (peán), meradlo (meter), podložka,
  sieťka (sak) na uchovávanie úlovkov

Technické pokyny:

 • povolené rybolovné techniky: – plávaná, položená (na ťažko), feeder
  Súťažiaci musia loviť na jednu udicu a jeden náväzec, ostatné spôsoby lovu sú zakázané.
  Povinná výbava: podberák, uvoľňovač háčikov (peán), meradlo (meter), podložka, sieťka (sak) na uchovávanie úlovkov

Všeobecné ustanovenia
Každý pretekár je povinný do 09.05.2023 nahlásiť svoju účasť na pretekoch osobne u vedúcich krúžku, alebo tel. 0905 155 052. Je nutné aby si detský pretekár na preteky so sebou priniesol kartičku poistenca. Za pretekára do 15. rokov zodpovedá plnoletá osoba (pomocník).
Obed pre detských pretekárov zabezpečí MO SRZ Kežmarok (rodinní príslušníci si môžu zakúpiť občerstvenie a obed v bufete).
Počas preteku môže loviaci opustiť svoje stanovište len na „nevyhnutnú“ dobu, a to len za účelom konzumácie stravy, alebo občerstvenia a použitia WC.


Systém hodnotenia: kapor, amur, karas, šťuka, sumec, zubáč, úhor, lieň, pstruh, ostatná ryba.

1kg = 1. bod.
(napr. 3,45 kg ryby = 3,45 bodu )
Víťazí pretekár s celkovým najväčším súčtom bodov. Pri celkovej rovnosti bodov víťazí pretekár s celkovým najväčším počtom ulovených rýb


Časový rozpis pretekov
07.00 – 08.00 prezentácia, losovanie
08.00 – 08.30 nástup pretekárov, otvorenie pretekov
08.30 – 09.00 presun na vylosované stanovištia a kŕmenie
09.00 začiatok preteku
10.00 prvé váženie úlovkov
11.00 druhé váženie úlovkov
12.00 tretie váženie úlovkov
13.00 koniec preteku a váženie úlovkov
13.00 – 14.00 obed
14.00 vyhlásenie výsledkov


Správanie sa pretekárov:

Každý pretekár sa musí správať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo svojom okolí počas preteku musí udržiavať poriadok a čistotu. Za konanie účastníka preteku sú zodpovední prítomní pomocníci – plnoleté osoby. Počas preteku a v čase váženia/merania úlovkov, môže ktorýkoľvek pretekár vzniesť protest voči porušeniu týchto propozícii. V prípade zistenia neoprávnenosti podaného protestu, bude pretekár diskvalifikovaný.


Informácie:

EdvinVeselovský – 0905 219282
Norbert Scholtz – 0905 155 052
František Karolyi – 0907 155 449
Michal Macko – 0902 406 301
Ján Oriabinec – 0905 264 183


Prajeme veľa úspechov a rybárskych zážitkov.


Propozície súťaže vo formáte PDF si môžete stiahnúť na tomto odkaze: STIAHNÚŤ PDF

PRAJEME VEĽA ÚSPECHOV A RYBÁRSKYCH ZÁŽITKOV

Naši partneri

Ďakujeme mestu Kežmarok, Thermal Park-u Vrbov za podporu našich aktivít.