kancelaria@mosrzkezmarok.sk +421 903 610 010

Zákaz lovu na VN Vrbov 1

O Z N A M

V termíne od 18.9.2015 do 27.9.2015 sa bude realizovať manipulácia s vodnou hladinou a to postupné znižovanie vodného stĺpca až po úplné vypustenie rybníka VN Vrbov č.1 za účelom výlovu rýb, vykonania obhliadky technického stavu a nevyhnutnej údržby výpustného objektu vodnej stavby.

Z uvedeného dôvodu je počnúc dňom 21.09.2015na revíri č. 4-3930-1-1 VN Vrbov č. 1  vyhlásený zákaz lovu rýb.

za výbor SRZ MO Kežmarok